Access bars

Access The Bars

Bars är 32 punkter på huvudet som när de får en lätt beröring omedelbart frigör blockeringar på alla nivåer.
Det är som om att storstäda i ditt mentala inre. Det rensar
i röran bland begränsande tankar, känslor och sinnes-stämningar. Det blir en frigörelse där du får lättare tillgång till tex att fungera från glädje, kreativitet och möjligheter.

Våra tankar och känslor påverkar vår hälsa. Är du i obalans
i ditt inre, i dina känslor och i livets olika områden, med kroppen, relationer, arbete? Har du rädslor, oro, depression, nedstämdhet, trötthet, stress, kroppsliga besvär? Upplever du att du har otur, dömer du dig själv och i allmänhet går trögt i livet?

Bars är ett sätt för dig att bli mer närvarande med dig själv i livet, att slappna av, ta emot, öka närvaron och att komma över dömanden om dig själv. Det stärker det som behöver stärkas och raderar det som står i vägen.

När du tar emot Bars ger du även dina celler en möjlighet att återgå till sitt normala klotformade utseende. Det gör att din kropp får en återhämtning på cellnivå och startar en läkningsprocess.

Vad kan du få ut av en Barsbehandling?

energiflödet i kroppen ökar
tankebruset tystnar oro och stress minskar
djupare sömn
förbättrade relationer
lättare att göra val
livsglädjen ökar och du möter livet med en större lätthet
spänningar i kropp och medvetande lättar
förbättrad kommunikation
cellen återgår till sin normala klotformning
medvetenheten ökar
du blir mer av dig själv och skapande av ditt eget liv
självkänslan och kroppskännedomen ökar
kreativiteten och handling ökar
rensar det som är i behov av rensning